Wat wij doen

De Jeugdcommissie organiseert ieder jaar een leuk en uitdagend Jeugdprogramma voor Goyer jeugdleden tussen de 8 en 18 jaar. Het doel van ons Jeugdprogramma is te zorgen dat onze jeugdleden een handicap ontwikkelen van minimaal beter dan 36 tegen de tijd dat ze de club verlaten voor studie of werk. Zodat ze een leven lang kunnen genieten van golf.

Het jeugdprogramma bestaat uit een combinatie van groepslessen (indeling in groepjes van maximaal zes op leeftijd en spelniveau), funwedstrijden, qualifying wedstrijden, familiewedstrijden, diverse competities en andere activiteiten. Het les- en wedstrijdprogramma vindt u elders op deze website.

De lessen en wedstrijden vinden in de meeste gevallen plaats op de zondagochtend. We hanteren het principe: je doet mee, tenzij. Dat betekent dat iedere deelnemer automatisch ingeschreven staat voor alle lessen en de meeste wedstrijden. Je krijgt de dinsdag van te voren altijd een reminder per mail. Kun je niet, dan moet je voor vrijdag afmelden.

Het Jeugdprogramma is exclusief toegankelijk voor (klein)kinderen van Goyer leden (certificaathouders of business leden) vanaf 8 jaar. Daarnaast mag de Jeugdcommissie maximaal 25 jeugd proeflidmaatschappen uitgeven voor kinderen wiens ouders geen lid zijn.

Het jeugdlidmaatschap bedraagt €176,00 voor kinderen tussen de 5 en 7 jaar; €294,00 voor kinderen tussen de 8 en 14 jaar; en €371,00 voor kinderen tussen de 15 en 21 jaar (exclusief BTW, verenigingsbijdrage en NGF-bijdrage). Voor deelname aan het Goyer Jeugdprogramma vraagt de Jeugdcommissie een bijdrage van €150 per seizoen.

Voor vragen of aanmelding kunt je contact opnemen met de Jeugdcommissie door een mail te sturen naar goyerjeugd@goyer.nl.